تیم ما

تیم ما

متشکل از تیم مدیریتی، فنی و اجرایی حرفه ای

شرکت مکعب متشکل از تیم مدیریتی، فنی و اجرایی بسیار قوی جهت برگزاری بزرگترین و حرفه ای ترین رویدادهای کشوری و بین المللی می باشد. شایان ذکر است که در زمان اجرای پروژه نیروهای موقت جهت اموری نظیر داوری نیز به این تیم ها اضافه میگردند.

مدیرعامل

عباس ارضی سلطان مدیرعامل شرکت مکعب با سابقه بیش از ۱۰ سال مدیریت در برگزاری بیش از ۸ رویداد بزرگ ملی و بین المللی در کشور و نیز بیش از ۱۰۰ رویداد کشوری و استانی بعنوان یکی از با تجربه ترین افراد حال حاضر کشور در این عرصه شناخته می شود.

وی همچنین بعنوان نماینده مکعب در همکاری با ESWC جهانی از سال ۱۳۹۱ موجبات حضور قهرمانان ایرانی در رویداد جهانی فرانسه را فراهم نموده است.

مدیر برگزاری رویدادها

مهدی داودپور مهندس مکانیک و عضو هیئت مدیره مکعب از سال ۸۹ بعنوان مدیر فنی رویدادهای مکعب و از سال ۹۴ بعنوان مدیر برگزاری رویدادها در این شرکت مشغول به فعالیت می باشد.

مدیر استراتژیک و تحقیق و توسعه

میثم جعفری عضو هیئت مدیره مکعب و فوق لیسانس مدیریت صنعتی از سال ۱۳۸۹ بعنوان مدیر استراتژیک و تحقیق و توسعه این مجموعه انتخاب و کماکان در این بخش در مکعب مشغول به فعالیت می باشد.

مدیر شعب

میثم ترکزبان عضو هیئت مدیره شرکت مکعب از سال ۱۳۸۹ بعنوان مدیر شعب در این شرکت مشغول به فعالیت می باشد.

مدیر تیم رسانه

رضا ارضی سلطان از سال ۱۳۹۱ بعنوان مدیر تیم خبری و رسانه این مجموعه انتخاب و کماکان در این بخش در مکعب مشغول به فعالیت می باشد و در سفرهای تیم ایران در سالهای اخیر به مسابقات جهانی با سمت تدوین گر و عکاس کاروان کشورمان را همراهی کرده است.