مسابقات کشوری مکعب

نخستین مسابقات کشوری مکعب در سال ۹۱ در دو بازی پرطرفدار FIFA و PES و در برج ملت تهران برگزار شد و بازکنان حرفه ای ایران در این دو رشته بمدت یک هفته با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این مسابقات در سطح پروگیمینگ و برای بازیکنان کاملا حرفه ای بازی های رایانه ای در کشور برگزار و مکعب با برگزاری این مسابقات در جمع برگزارکنندگان حرفه ای مسابقات رایانه ای در سطح کشور قرار گرفت.