مسابقات کشوری سال ۹۱ انتخابی فرانسه

در سال ۱۳۹۱ مکعب با راه اندازی بزرگترین مسابقات گیم ایران در برج میلاد تهران در هشت بازی مختلف و نیز با اخذ نمایندگی برای کشورمان جهت حضور در مسابقات جام جهانی بازی های رایانه ای (ورزشهای الکترونیک) در بازی محبوب فیفا گام بزرگی در مسابقات بازی های رایانه ای در کشورمان برداشت و حضور بازیکنان بازی های رایانه ای در مسابقات بزرگ فرانسه جهت رقابت با بازیکنان برتر جهان را مجددا کلید زد.