جام جهانی الجی گل

در این سال شرکت الجی جام جهانی الجی گل را پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی فوتبال برنامه ریزی و برگزاری مسابقات جام جهانی الجی گل را به مکعب سپرد. این مسابقات توسط مکعب در پردیس ملت و با شبیه سازی مسابقات جام جهانی فوتبال و تیم های حاضر در آن برگزار گردید.