مسابقات کشوری سال ۹۲ انتخابی فرانسه

در سال ۹۲ مسابقات انتخابی کشور ایران در برج میلاد تهران برگزار شد و نفرات برتر کشورمان به مسابقات جهانی فرانسه در شهر پاریس اعزام شدند. در این دوره برای نخستین بار مسابقات حساس انتخابی ایران بر روی استیج بزرگ و برای تماشای تماشاگران حاضر در محیط برج میلاد تهران برگزار شد.